อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิด
 ผู้แต่ง  ลือชัย ดรุณชู, เกียรติศักดิ์ เสนะวีณีน และ คมคาย ลาวัณยวุฒิ
 Article Title  Rearing on spotted babylon (Babylonia areolata link, 1807) by three differrent feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 34/2548
 Source title  Technical paper No. 34/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หอยหวาน, การเลี้ยงหอย, อาหาร
 Keyword  Spotted babylon, Babylonia areolata, Rearing, Feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center