อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงลูกปลาช่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
 ผู้แต่ง  จินตนา โตธนะโถคา และสุภาพร มหันต์กิจ
 Article Title  Rearing of stripped snakehead, Channa striata (Bloch, 1797) fingering with different stocking densities.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 68/2547
 Source title  Technical paper No. 68/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กลุ่มวิชาการ
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลาช่อน, อัตราความหนาแน่น,
 Keyword  Channa striata, Stripped snakehead, Stoocking density
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center