อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  ธวัช ศรีวิระชัย, ชัชวาล วุฒิเมธี และ จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
 Article Title  Nursing blue-spotted coral trout larvae, Plectropomus leopardus 25-50 days old with commercial emulsion enriched artemia.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 31/2549
 Source title  technical paper No. 31/2006
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลากะรังจุดฟ้า, การอนุบาล, อาร์ทีเมีย, อาหารสำเร็จรูป
 Keyword  Blue-spotted coral trout, Plectropomus leopardus, Artemia, Commercial feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center